Aktuality

 - školní informační systém pro rodiče a žáky školy

 

 2022/2023

 

Jarní prázdniny -           27.2. - 5.3.2023

Pololetní prázdniny -                3.2.2023

31.1.2023 - vysvědčení za 1.pololetí školního roku (předává se výpis z vysvědčení)

 

Informace o přestupu do 6. ročníku - šk. r. 2023/2024

Vážení rodiče,

vyberte si ZŠ (doporučujeme nejpozději v dubnu nebo květnu) a informujte vedení této školy o přestupu do 6. ročníku. Další informace Vám upřesní nová škola.

 

Plavání - od 24.11.2022

Ředitelské volno - 18.11.2022

Třídní schůzky - 15.11.2022 (časy podle rezervačního systému)

 

Školní informační schůzka - informace:

 

1.9.2022 v 8.00 hod. - slavnostní zahájení školního roku, ukončení do 9.00 hod.

2.9. - vyučování bude ukončeno v 11.40 hod.

2.9. - zahájení provozu ŠD

5.9. - zahájení běžné výuky podle rozvrhu

 

 

 

 

 


Školní rok 2021/22

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství

 

Akce na červen 2022:

6.6.   - Projektový den - volba povolání

9.6.   - Projektový den - HRADISKO, NEKROPOLE, opékání

16.6. - Dopravní výchova, jízdy zručnosti (termín bude upraven podle počasí, přilba nutná)

20.6. - Vybíjená, přátelský zápas se ZŠ Bohutín

27.6. - Sportovní turnaj

28.6. - Atletické závody

30.6. - Vysvědčení (8.00 - 9.00)

Poslední týden bude vyučování pouze do 11.40 hod.

30.6. - nebude družina

 

 

Vážení rodiče, dne 31.5.2022 bude ukončena činnost zájmových kroužků pro školní rok 2021-2022. KERAMIKA a DÍLNY budou končit 22.6.2022.

 

Příběh zvonu - výukový program proběhne dne 24.5.2022 v kostele v Moravičanech. Akce je určena pro celou školu.

20.5.2022 - vyučování bude ukončeno ve všech ročnících čtvrtou vyučovací hodinou.

 

Zápis pro školní rok 2022/23 - seznam přijatých dětí a odkladů školní docházky

Zápis do 1. ročníku 2022-23 - pozvánka

Zápis - dokumenty ke stažení:

Dotazník žáka.docx

Zápisní list.docx

Žádost.docx

Žádost o odklad.docx

Uvedené dokumenty se vyplňují ve škole. Také je možné si je stáhnout a donést k zápisu již vypsané.

 

 

Online lekce AJ - nabídka

 

SCIO - poradna a příprava na přijímací zkoušky na střední školy - https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/

 

Pátek 7.1.2021 - ECO-BREEDINGP PROGRAM - projektový den o ochraně ptactva. 

Ekologicko-chovatelské programy rozšiřují informace dětí o nutnosti chránit mnohé druhy zvířat na Zemi. Děti zjistí, jak je užitečné chovatelství nejenom pro ochranu vzácných druhů zvířat, ale současně u dětí pozitivně rozvíjí mnoho vlastností i návyků.

 

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách
od ledna 2022 - 1221_testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf

 

POZOR - ŠD bude 22.12.2021 z provozních důvodů zrušena!!! Vyučování bude pouze do 11.40 hod.. Po obědě odejdou všechny děti domů.

 

Přejeme všem dětem, rodičům i občanům hezké sváteční dny a úspěšný rok 2022.

 

Vánoční prázdniny - od 23.12.2021 do 2.1.2022.

Ve středu 22. 12. 2021 budou mít děti ve třídách besídky. Všichni si přinesou jeden dáreček v hodnotě od 40,- do 50,- Kč, který je vhodný pro chlapce i děvče. Vyučování bude ukončeno 4. hodinou. 

 

Ošetřovné - potvrzování školou

Pokud krajská hygienická stanice nařídí uzavření školy či její části (třídy), vystaví příslušná škola na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis slouží jako potvrzení dané školy a je veřejně k dispozici na ePortálu ČSSZ.

POZOR!  Pokud škola nebo její část nebyla uzavřena, ale karanténa byla nařízena konkrétnímu dítěti, je třeba, aby se rodiče se žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování obrátili na orgán, který konkrétnímu dítěti nařídil karanténu, tedy na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.

Podrobnější informace i odkaz na příslušný tiskopis naleznete v tomto odkazu - https://www.cssz.cz/web/cz/-/vystavovani-tiskopisu-pro-zadost-o-osetrovne-pri-narizeni-karanteny-diteti-nebo-pri-uzavreni-skolskeho-zarizeni

 


Plavání

Od 18.11.2021 začíná plavání (10 lekcí) pro 1., 2. a 3. ročník. Odjezd od školy v 8.00, návrat asi v 10.30.  


Třídní schůzky

V letošní školním roce budou probíhat třídní schůzky formou online komunikace v aplikaci TEAMS. Všem bude oznámen přesný čas schůzky s třídním učitelem – případné nutné změny času si dohodněte s TU individuálně. Připojíte se přes školní účet vašeho dítěte.

Věříme, že tento způsob komunikace zajistí všem potřebnou zdravotní ochranu, ale také ušetří mnoho času.

Děkujeme za spolupráci.

 


Vážení rodiče,

vzhledem k výskytu vší na naší škole Vás prosíme o důkladnou kontrolu vlasů Vašich dětí a přijetí případných opatření.

Pokud vši objevíte, jedná se o infekční onemocnění, tzv. pedikulózu.

Až do úplného odstranění vší i vajíček z vlasů je nutné ponechat dítě mimo kolektiv spolužáků (3-5 dnů).

Děkujeme za pochopení.

 


 

POZOR - Impetigo - infekční nemoc ve škole.

Vážení rodiče, informujeme vás, že ve škole se objevila infekční nemoc Impetigo, což je nemoc s delší inkubační dobou. Doporučujeme všem rodičům sledovat v nadcházejících dnech zdravotní stav svých dětí. Pokud by se u nich objevily příznaky této nemoci, okamžitě navštivte dětského lékaře.

Více se o nemoci, příznacích i léčbě se dočtete zde.

 

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na pondělí 27.9.2021 ředitelské volno.

Mgr. František Bek

 

Informace o průběhu školního roku 2021-22 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022.pdf

ZŠ informuje o protiepidemických opatřeních školy od 1. 9. 2021.pdf

 Organizace_školniho_roku_2021_2022.pdf

 

 

Školní rezevační systém - vstup 

Nenech to být -  schránka důvěry 

Školní účet - platby ŠD převodem

181838784/0300

www.proskoly.cz

Proskoly.cz info pro rodiče

Rozvrh hodin

K nahlédnutí na EdooKitu

Kroužky, školní akce

Rozvrh kroužků 2022-23.pdf

Kalendář školních akcí.xlsx

Výroční zprávy

Výr. zpráva 2013-2014

Výr. zpráva 2014-2015.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2014-15.pdf

Výr. zpráva 2015-2016.doc

Výroční zpráva o poskytování informací 2015-16.doc

Výr. zpráva 2016-2017.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2016-17.pdf

Výr. zpráva 2017-2018.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2017-18.pdf

Výroční zpráva 2018-2019 .pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2018-19.pdf

Výr. zpráva 2019-2020.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2019-20.pdf

Výr. zpráva 2020-2021.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2020-21.pdf

Výr. zpráva 2021-2022.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2021-22.pdf

Organ. šk. roku 

Organizace_skolniho_roku_2022_2023.pdf

TEAMS

Návod na přihlášení do Teams

Návod-Teams

 

Školní projekt

"Sport nás baví"

Sazka Olympijský víceboj

 

 

Předpověď počasí: