Aktuality

 - školní informační systém pro rodiče a žáky školy

 

Školní rok 2021/22

 

POZOR - Impetigo - infekční nemoc ve škole.

Vážení rodiče, informujeme vás, že ve škole se objevila infekční nemoc Impetigo, což je nemoc s delší inkubační dobou. Doporučujeme všem rodičům sledovat v nadcházejících dnech zdravotní stav svých dětí. Pokud by se u nich objevily příznaky této nemoci, okamžitě navštivte dětského lékaře.

Více se o nemoci, příznacích i léčbě se dočtete zde.

 

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhlašuji z provozních důvodů na pondělí 27.9.2021 ředitelské volno.

Mgr. František Bek

 

Informace o průběhu školního roku 2021-22 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022.pdf

ZŠ informuje o protiepidemických opatřeních školy od 1. 9. 2021.pdf

 Organizace_školniho_roku_2021_2022.pdf

 

 

 


Školní rok 2020/21

 

Během měsíce července budou vráceny přeplatky za pomůcky ve školním roce 2020/2021 - převodem na účty plátců. Vyúčtování bude k nahlédnutí u třídních učitelů.

 

Závěr školního roku 2020/21

Pondělí 28.6.2021 - úklid školy, odevzdávání učebnic, konec vyučování v 11.40 hod..

Úterý 29.6.2021 - 8.00 až 11.00 - atletické závody, 12.00 až 16.00 - zábavné odpoledne pro děti.

Středa 30.6.2021 - 8.00 - předávání vysvědčení (děti si donesou obal na vysvědčení), ukončení v 8.45 hod., družina ve středu nebude.

Nový školní rok 2021/22 bude zahájen ve středu 1.9.2021.

                                      

Informace o provozu školy od 24.5.2021

 

Zápis do ZUŠ A. Kašpara Loštice

Talentové zkoušky 2021-2022.pdf

 

Družina od 4.5.2021

Od 4.5.2021 obnovujeme provoz ŠD od 6.00 hod. Provoz bude pouze od úterý do pátku a bude pro děti 1., 2. a 3. ročníku. Děti budou v družině v samostatných skupinách podle tříd. Poslední děti mohou do družiny přijít v 7.15 hod. Po tomto čase platí současná pravidla pro příchod do školy.

 

Od 3.5.2021 se preventivní antigenní test ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

Informace k provozu ZŠ Moravičany od 12.4.2021.

 

 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

testovani-letak-pro-rodice

testovani-letak-pro-zaky

 

 

Předběžná informace k nástupu žáků do škol od 12.4.2021

Čekáme na oficiální stanovisko a manuál MŠMT, následně zveřejníme podrobné informace.

- od 12.4. budou chodit do školy všichni žáci
- družina bude v provozu 
- mohou probíhat individuální konzultace
- všichni žáci budou mít chirurgickou roušku
- všichni budou testováni 2x týdně antigenními testy (kromě žáků docházejících na individuální konzultace)                          - obědy budou automaticky přihlášeny všem žákům -nepřítomní žáci si musí obědy  odhlásit ve ŠKOLNÍ JÍDELNĚ během pondělí 12.4.2021 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

 

OŠETŘOVNÉ: 

informace zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení
 • žáků základních škol při zdravotnickém zařízení
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
 • při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
 • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 

 

 

 

Obědy

Od pondělí 18.1.2021 je školní jídelna opět v provozu. Obědy budou zajiště

ny.

Obědy se ve škole nebudou vydávat do pátku 15.1.2021. Další informace poskytneme podle vývoje situace v MŠ. Děkujeme za pochopení.

V MŠ Moravičany je od 11.1.2021 vyhlášena KARANTÉNA. Nebude se vařit! V pondělí a v úterý nebudeme ve škole vydávat obědy. Děti si musí donést vlastní jídlo. Od středy 13.1.2021 se pokusíme zajistit náhradní stravování.

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021
Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.
 
 

Distanční výuka od 4.1. 2021 

Od pondělí 4.1.2021 je opět vyhlášeno distanční vzdělávání pro 3., 4. a 5. ročníky základních škol.  Budou platit stejná pravidla jako od 14.10.2020.

Zájemců škola opět může zapůjčit tablety - kontaktujte ředitele školy  v aplikaci EdooKit.

Distanční výuka bude probíhat v aplikaci TEAMS. Návody naleznete zde:

Návod na přihlášení do Teams.pdf

Návod-Teams.pdf

 

Prezenční výuka od 4.1.2021

1. a 2. ročník bude mít prezenční výuku. Informace k provozu školy od 4.1.2021 (1. a 2. ročník).pdf

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

 

Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat na základě školského zákona 561/2004 Sb. distančním způsobem.

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

 

Výuka ve škole probíhá podle rozvrhu, distanční  výuka podle upraveného rozvrhu.

 

Pro omlouvání absencí při distanční výuce platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanovuje základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

 

 

Vánoční prázdniny - 19.12. 2020 - 3.1.2021 (21. a 22. 12.2020 se pro žáky základních škol stanoví jako volné dny  nařízením MŠMT).

Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku.pdf

 

Školská rada

Dne 7.12.2020 byla sestavena nová rada ve složení:

 • Mgr. Lucie Luxová
 • Mgr. Michaela Umlaufová
 • Jitka Vašková

 

Informace k provozu školy od 30.11.2020.pdf

 

Informace k provozu ZŠ Moravičany od 18.11.2020.pdf

 

Informace k provozu škol od 18.11.2020.pdf

 

Fotogalerie - Helloween 2020

 

Milí rodiče,

od 4.11. do odvolání je možné využít

Psychologické poradenství pro rodiny - online

Důvod: Rodiny se aktuálně ocitají v opakované zátěži, kdy jsou uzavřeny doma. hledají jiný způsob fungování. Online poradenství za účelem adaptace výchovy na dítě bez možnosti využití jiných služeb slouží jako prevence propadu do závažnějšího stavu dítěte a rovněž jako psychohygienická opatření pro rodiče.

 Psycholog: Mgr et Mgr. Martina Friedlová (poradenský psycholog, rodinný terapeut)

Forma online: Zoom, Skype, WhatsApp aj., délka: 20-50 min. dle potřeby

Podpořeno: MPSV (pro rodinu zdarma)

Mám zájem o online poradenství - zde

 

Vážení rodiče,

distanční výuka od 2. listopadu 2020 bude probíhat nadále stejným způsobem jako doposud. Ukončení je prozatím plánováno na 20.11.2020.

Děkujeme za spolupráci.

 

Další informace pro rodiče a žáky:

Leták pro 1. stupěň

Doporučené odkazy

 

Na základě žádosti KÚ-OLK přeposíláme prosbu odborné společnosti praktických dětských lékařů:

Dopis KÚ-OLK-testování.doc

 

Distanční výuka od 14.10. 2020

V pondělí 12.10. večer Vláda ČR oznámila přechod na distanční vzdělávání pro všechny ročníky základní školy na období 14.10 - 23.10.2020, v dalším týdnu navazují již ohlášené celotýdenní podzimní prázdniny 26.10. - 30.10., při kterých distanční výuka nebude probíhat. V listopadu by se provoz školy měl postupně vracet k normálu.

 

Distanční výuka bude probíhat v aplikaci TEAMS. Návody naleznete zde:

Návod na přihlášení do Teams.pdf

Návod-Teams.pdf

 

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

 

Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat na základě školského zákona 561/2004 Sb. distančním způsobem.

 

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu (RVP) a školního vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem.

 

Výuka ve škole probíhá podle rozvrhu, distanční  výuka podle upraveného rozvrhu

 

Pro omlouvání absencí při distanční výuce platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanovuje základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

 

 

Kroužky 2020/21

Od 5.10.2020 začnou pracovat školní kroužky.  Přihlášky do kroužků budou zaslány tento týden.  Po vyplnění obratem vracejte do školy.                       

Náboženství začíná v úterý 15.9.2020 - přihlášky řeší pan farář.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. září. Upraveno stanovisko k nošení roušek ve školách.

Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety – (kromě pedagogů, dětí a žáků v mateřských školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a dalších výjimek uvedených níže). Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Nicméně doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

 

Školní rok 2020-21 - Informace.docx

 

Školní rok bude zahájen dne 1.9.2020 v 8.00 hod. na školní zahradě.

Od 2.9. do 4.9.2020 bude výuka pouze do 11.40 hod., ŠD bude do 17.00 hod..

V úterý 1.9.2020 dostanou děti přihlášky do družiny. Prosíme o jejich podepsání a vrácení ve středu 2.9.2020. Děkujeme.

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ko COVID - 19

Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd.pdf

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O AKTUALIZACI MANUÁLU.pdf

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Školní rok 2019/2020

Vysvědčení - bude žákům vydáváno dne 30.6.2020 od 8.00 do 8.45 hod.. Po předání vysvědčení odchází děti domů. Družina nebude!

 

Informace ze ŠJ Moravičany 

30.6.2020 - všechny děti mají tento den odhlášené obědy!

Ke stravování ve školním roce 2020/2021 je nutné se přihlásit od 17.8. do 27.8.2020 v MŠ (ŠJ).

Bezhotovostní platby obědů.pdf

Oznámení.docx

Povolení inkasa.docx

 

Zápis pro školní rok 2020-21 výsledky.docx

 

Ředitelské volno ve dnech 29.6.-30.6.2020 se ruší!

Dne 25.5.2020 bude obnoven provoz školy. Podrobné informace naleznete v následujících odkazech.

Informace k otevření ZŠ.docx

Příloha_čestné_prohlášení.pdf

Odchod ze školy.docx

 

Zápis na školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Rodičům předškoláků (z MŠ Moravičany) budou zaslány informace poštou. Další případní zájemci o zápis si požádají o informace na emailu moravicanyz@seznam.cz.

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Potvrzení o uzavření školského zařízení bude vydáno zájemcům ředitelem školy. Žádejte EdooKitem (nejlépe) nebo školním emailem.

tiskopis.pdf

 

Během vyhlášeného volna budou učitelé zasílat všem rodičům domácí práci pro děti (Edookitem nebo e-mailem). Prosíme o spolupráci a dohlédnutí na splnění těchto úkolů.
Děkujeme!
Informace o uzavření školy byla oznámena ve ŠJ a obědy budou odhlášeny.

 

UZAVŘENÍ ŠKOL

Od středy 11.3.2020 se ruší výuka základních, středních a vyšších odborných škol. Toto opatření proti šíření koronaviru je plané do odvolání.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/babis-bezpecnostni-rada-statu-opatreni

 

Koronavirus - doporučení

Doporučení a pokyny pro školy.docx

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR Vás žádáme o odpovědný přístup v této situaci ve smyslu již zveřejněných opatření v médiích, zejména rodiče, kteří pobývali se svými dětmi během jarních prázdnin v Itálii nebo se do Itálie teprve chystají. Pokud hodláte s dětmi ještě cestovat do zasažených oblastí, doporučujeme ponechat děti po návratu doma týden až 14 dní. Prosíme Vás také, abyste neposílali do školy děti vykazující zjevné známky nemoci (teplota, respirační onemocnění), zabráníte tak dalšímu šíření nemoci mezi dětmi.
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Lyžařský výcvik 24.2.2020

Odjezd v 7.30 hod. od školy, sraz dětí nejpozději v 7.20 hod.. Vybavení dětem jednoznačně označte. Návrat bude kolem 15.15 hod.. Sněhové podmínky jsou zatím dobré.

 

Lyžařský výcvik 2019/20 proběhne ve dnech 24.2.2020 - 26.2.2020!

V pondělí 24.2. a v úterý 25.2. dostanou děti oběd v restauraci u sjezdovky, ve středu 26.2. bude pouze drobná svačinka. Nápoje jsou zajištěny každý den.

Cena LV je 1990,- Kč. Částku zašlete na účet školy do 31.1.2020!

Na sjezdovce je možné zapůjčení vybavení na všechny dny. Cena je 400,- Kč. Pokud tuto možnost využijete budete platit celkem 2390,- Kč. Částku zašlete na účet školy do 31.1.2020!

 

 

Vánoční akce

V pátek 20. 12. 2019 budou mít děti ve škole besídku. Všichni přinesou jeden dáreček v hodnotě od 40,- do 50,- Kč, který je vhodný pro chlapce i děvče. Vyučování bude ukončeno 4. hodinou. Družina bude normálně!

Ve škole proběhne ochutnávka vánočního cukroví. Proto prosíme všechny šikovné a ochotné maminky o vzoreček jejich sladkých výtvorů (nejpozději ve středu 18.12.).            Moc děkujeme!

Vánoční tvoření - zveme všechny děti a rodiče na tvořivé odpoledne ve škole. Můžete si vyrobit ozdoby a posedět při ochutnávce cukroví. Akce proběhne dne 18.12.2019 v době od 16.00 do 18.00 hodin.Srdečně zve ZŠ Moravičany!

Vánoční prázdniny  -      21.12.2019 - 5.1.2020!

 

Lyžařský výcvik 2019/20 - pozor změna!!!!

Lyžařský výcvik proběhne ve dnech 24.2.2020 - 26.2.2020!

Lyžařský výcvik 2020- informace

 

Předadventní trhy

 

Divadlo Olomouc - 22.11.2019, 9-10 hod., odjezd v 8.00 hod., návrat do 11.30 hod. - celá škola!

Třídní schůzky - 19.11.2019 od 13.00 do 16.30 hod.

 

Informace z MŠ Moravičany - inkasní platby obědů

Bezhotovostní platby obědů.pdf

Oznámení.docx

Povolení inkasa.docx

 

Podzimní prázdniny - 29.10 a 30.10.2019!

Ředitelské volno - 31.10.2019 a 1.11.2019!

Lyžařský výcvik 2019/20 - termín je zatím v jednání, cena bude 1800,- Kč, zapůjčení lyžařské výbavy bude stát 500,- Kč na týden.

Plavání 2019/20 - bude zahájeno dne 21.11.2019, poslední lekce bude 18.2.2020. odjezd od školy v 9.30 hod., návrat kolem 12.15 hod. Žáci 2. a 3. ročníku mají plavání zdarma, ostatní žáci platí 620,- Kč. Přihlášky budou zaslány během měsíce října.

KERAMIKA - dodatečně de mohou se přihlásit i žáci 4. a 5. ročníku!!!

Na stránkách školy byl uložen rozvrh kroužků na školní rok 2019/2020. Dětem byly rozdány přihlášky do kroužků. Prosíme o jejich vyplnění a vrácení v pondělí 23.9.2019.
Upozornění - taneční kroužek je již plně obsazen!
Děkujeme!

ZŠ Moravičany hledá pracovníka na vedení kroužku KERAMIKY. Jedná se o dohodu o provedení práce (1,5 hod. za týden).   Zájemci se mohou hlásit ve škole!

19.9.209 - ŠD jede na zábavné odpoledne do ZŠ Maletín. Odjezd po obědě, návrat kolem 16.00 hod.!

ŠD - od úterý 3.9.2019. Provoz je prodloužen do 17.00 hod.!

Školní schůzka rodičů - 5.9.2019 od 16.00 hod. - informace o novém školním roce.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školní rok 2018/2019

Z důvodu předpovědi vysokých teplot na středu 26.6.2019 upravujeme odpolední program pro děti.
Zahájení bude ve 12.00 a ukončení v 16.00 hod., celá akce proběhne na hřišti u školy. Děti budou mít ve škole zajištěny nápoje a drobné občerstvení.

 

Fotografie tříd a školy jsou uloženy na galerii školy: 

 https://zsmoravicany.rajce.idnes.cz/Foto_skola_2018_19

 

Program posledního týdne školního roku 2018/2019:

24.6.2019 – sportovní turnaj fotbalové hřiště Moravičany (8 – 11.40)

25.6.2019  – odevzdávání učebnic (8 – 9.00)

                    - vlastní program každé třídy (určí třídní učitelé), (9 – 11.40)

26.6.2019 – atletické závody školy (8 – 11.40)

                    - zábavné odpoledne ve škole a na hřišti – hry, opékání,… (14 – 19.00)

27.6.2019 – vlastní program každé třídy (určí třídní učitelé), (8 – 11.40)

                   - odevzdávání čipů – (11 – 11.40)

28.6.2019 – vysvědčení (8 – 9.00)

Poslední týden končí vyučování v 11.40 hod.!!! 

 

Ve škole jsou opět vši. Prosíme o kontrolu dětí!
Děkujeme!

Dnem 29.5.2019 končí práci kroužky pro školní rok 2018/2019!!!

DEN MATEK - záznam vystoupení je možné získat ve škole. Je nutné se dohodnout s ředitele školy nebo s p. uč. Kořínkem!

Vážení rodiče,
ve škole se opět vyskytly vši. Prosíme proto o důslednou každodenní kontrolu vlasů vašich dětí. V případě výskytu nestačí jen vlasy umýt příslušným šampónem, je třeba z vlasů také odstranit hnidy, aby se předešlo opakování nákazy.
Děkujeme!

Třídní schůzky - proběhnou dne 17.4.2019 od 13.00 do 17.00. hod.!

Zápis pro školní rok 2019/20 - seznam 

ŠD - dne 28.3.2019 bude provoz družiny pouze do 14.30 hod.!!!

Zápis do 1. ročníku školního roku 2019/20 proběhne dne 4.4.2019 od 13.00 do 17.00 hod. Rodiče donesou rodný list dítěte!

Dne 18.3.2019 bude zahájen provoz nové učebny ZŠ. Tato třída bude určena pro žáky 5. ročníku.

Počítače - dne 18.3.2019  kroužek odpadá!!! 

Jarní prázdniny - proběhnou ve dnech 11.3.-15.3.2019.

Mohelnický dětský basketbal se chystá na desetidenní basketbalový kemp do Turecka. Mezi organizátory této akce patří i paní Jitka Macháčková z Moravičan, která nás požádala o pomoc při sdílení odkazu na tuto akci. 
S žádostí o sdílení odkazu oslovte, prosíme, všechny své přátelé, rodinu a kamarády, na které máte e-mail nebo je máte mezi přáteli na facebooku a dalších sociálních sítích. Projekt se musí dostat mezi co nejvíce lidí. 
Kampaň na Startovači běží od 11. 2. 60 dní. Za tuto dobu se musí posbírat minimálně částka 100 tisíc korun, která byla stanovena jako cíl.
Děkujeme za pomoc!
 

 

Keramika - 19.2.2019 a 21.2.2019 kroužek odpadá pro nemoc!!!

Lyžařský výcvik 2019- informace.docx

Oznámení - kapacita letního tábora (ŠD letní prázdniny) je již naplněna, další děti již není možné přihlásit!!!

POZOR - ve škole se objevily vši. Prohlédněte dětem vlasy!!!

Dne 29.1.2019 odpadá kroužek AJ pro 2. ročník!

Lyžařský výcvik - termín:  25.2.2019 - 1.3.2019.

 

Olympijský diplom - ve čtvrtek 10.1. 2019 budou děti ve škole absolvovat pět disciplín.

Ředitelské volno - ve dnech 3.1. a 4.1. 2019 vyhlašuje ZŠ ředitelské volno. Vyučování bude zahájeno v pondělí 7.1.2019! 

20.12.2018 odpadá kroužek KERAMIKY!

,,BATŮŽKOVÝ PROJEKT“

V pátek 21. 12. 2018 budou mít děti ve škole besídku. Všichni přinesou jeden dáreček v hodnotě od 40,- do 50,- Kč, který je vhodný pro chlapce i děvče. Vyučování bude ukončeno 4. hodinou. Družina bude normálně!

Ve škole proběhne ochutnávka vánočního cukroví. Proto prosíme všechny šikovné a ochotné maminky o vzoreček jejich sladkých výtvorů (nejpozději ve čtvrtek 20.12.).            Moc děkujeme!

Vánoční tvoření - zveme všechny děti a rodiče na tvořivé odpoledne ve škole. Můžete si vyrobit ozdoby na stromeček a posedět při ochutnávce cukroví. Akce proběhne dne 20.12.2018 v době od 15.00 do 18.00 hodin.Srdečně zve ZŠ Moravičany!

Plavání - za dopravu se bude platit 182,- Kč. Platba ihned převodem nebo hotově!!! Děkujeme za rychlou úhradu!

Mikuláš - přijde do školy 5.12.2018 v 8.00 hodin.

Čertovský týden (3.12. - 7.12.2018) - děti si připomenou známé adventní postavičky, budou řešit zajímavé a netradiční úkoly, mohou mít čertovské převlečení.

 

Třídní schůzka - dne 20.11.2018 od 13.00 do 17. 00 - budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků.

Dne 28.11.2018 od 15.00 hod. proběhnou u školy tradiční TRHY. Na letošní rok je připraven bohatý program a mnoho prodejců. Další info na plakátech!

Trhy 2018 – program hudebních a tanečních vystoupení:

 1. 16.15 – MŠ
 2. 16.30 – SOKOL
 3. 17.00 – ZŠ (4., 5. roč.)
 4. 17.10 – VÁNOČNÍ STROM
 5. 17.30 – ZŠ KOLEDY

 

DH Mohelnice - 9.11.2018, odjezd v 7.45 hod., jede 3.,4., 5. ročník, návrat kolem 11.00 hod., doprava 20,- Kč.

Svíčkárna Olomouc Holice - jede 1. - 3. ročník - 6.11.2018, odjezd od školy v 8.00 hod., návrat kolem 11.30 hod., vstupné 65,- Kč,  doprava se bude hradit později!

 

Lyžařský výcvik - informační leták

https://www.skibukovka.cz/cz/lyzovani/lyzarske-kurz

 

Třídní schůzka 5.9.2018 - prezentace

 

Informace o plavání 2018/2019

Plavání začíná ve čtvrtek 20.9.2018 v 10.00 hod. Odjezd od školy v 9.40 hod. Návrat asi ve 12.15 hod. Poslední plavání bude  22.11.2018– celkem 10 lekcí. Přihlášky na plavání a prohlášení je nutné podepsat a poslat do 10.9.2018 do školy!!! Oboje je nutné podepsat! Pokud dítě nebude jezdit, napište do přihlášky slovo „nepřihlašuji“, podepište a pošlete do školy!

Cena plavání:

 1. roč., 4. roč., 5. roč.  - 550,- Kč
 2. 2. roč., 3. roč  - hrazeno ze státního rozpočtu – rodiče neplatí.

Doprava: cena bude záležet na počtu přihlášených dětí.

Děti, které nebudou jezdit na plavání mají normální vyučování!

 

Poděkování

Děkujeme firmě ELNER SANACE za poskytnutí sponzorského daru, který bude použit na  zakoupení spotřebního materiálu pro školu.

 

 

Třídní schůzka (zahajovací) - 5.9.2018 v 16.00 hod.!!!

 

Školní rok 2018/19 bude zahájen dne 3.9.2018 v 8.00 hod. ve škole. Děti odejdou domů v 9.00 hod.!

3.9.2018 - škole bude otevřena od 7.00 hod.!!!

První týden (4. - 7.9.2018) bude vyučování pouze do 11.40 hod.!

Družina zahájí provoz v úterý 4.9.2018. Děti si vyzvednou v družině přihlášky, které donesou obratem  podepsané! Družina bude ve školním roce 2018/2019 otevřena do 16.00 hod.!

Školní jídelna - informace pro rodiče:

 • přihlášení nových strávníků na školní rok 2018/19 je nutné provést do 20.8.2018!

 

 

Školní rok 2017/2018

Informace:

Zábavné odpoledne dne 26.6.2018 bude zahájeno ve 14.00 hod. a končí ve 20.00 hod.. Po skončení žáci odchází domů - letos se ve škole nespí!!!

 

21.6.2018 - ŠD jede na výlet do Vyškova. Vyučování končí 4 hodinou a obědy se budou vydávat od 11.30 hod., škola bude uzavřena od 12.00 hod. a všechny děti odejdou domů. Ve škole tento den družina nebude!!!

 

19.6.2018 - školní výlet (4.,5. - Staré Město p. S.), informace poskytne třídní učitel.

 

Program posledního týdne školního roku 2017/2018:

25.6.2018 – sportovní turnaj fotbalové hřiště Moravičany (8 – 11.30)

26.6.2018 – atletické závody školy (8 – 11.30)

                    - zábavné odpoledne ve škole – hry, opékání, poklad ,… (14 – 20.00)

27.6.2018 – odevzdávání učebnic (8 – 9.00)

                   - HASIČI ve škole – ukázka techniky a akce, požární poplach (9 – 11.00)

                    - odevzdávání čipů – (11 – 11.30)

28.6.2018 – vlastní program každé třídy (určí třídní učitelé), (8 – 11.30)

29.6.2018 – vysvědčení (8 – 9.00)

 

Vyučování poslední týden končí v 11.40, v letošním roce se nebude ve škole přespávat (hyg. a org. důvody), v pátek 29.6.2018 nebude družina!

 

 • 21.6.2018.- výlet ŠD - Dinopark Vyškov (12.00 - 19.00)
 • 20.6.2018 - 10.00 - 12.30  -  DH Mohelnice (3.,4.,5. ročník)
 • 12.6.2018 - školní výlet (1.,2.,3. - V. Losiny), informace poskytnou třídní učitelé.

 

 • 1.6.2018 - MDD, děti budou mít ve škole (10.00 - 12.30) malou oslavu jejich svátku. Odpoledne jde ŠD na akci STROM ROKU - od 14.00 do 16.00 hod. v Moravičanech. 
 • DEN MATEK - SOKOLOVNA 16.5.2018 v 16.30 hod.!
 • Taneční kroužek - dne 25.4.2018 odpadá!!!
 • Ředitelské volno - proběhne dne 30.4.2018 a 7.5.2018. Na tyto dny je ve škole od 7.00 hod. do 15.00 hod. zajištěna ŠD. Rodiče musí dětem přihlásit oběd!!!
 • 18.4.2018 odpadá kroužek VAŘENÍ!!!
 • Zápis pro školní rok 2018-19 seznam.pdf
 • Počítače 16.4.2018 - kroužek odpadá!!!
 • Třídní schůzky - 17.4.2018, 13.00 - 17.00 hod.!
 • Velikonoční prázdniny - 29.-30.3.2018
 • Příměstský tábor.pdf

  Přihlášky na tábor uzavíráme do konce března!

 • ŠD - školné za druhé pololetí (250,- Kč) - žádáme o úhradu do 15.4.2018 převodem na účet školy. V odůvodněných případech je možné platit hotově ve škole! Děkujeme!

 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU pro školní rok 2018/2019 - proběhne dne 10. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.!

 • Plakát Velikoonoce.pdf

 • ŠKOLNÍ DRUŽINA,vystoupení.pdf

 

Edookit - informační systém pro rodiče a žáky školy      

Vážení rodiče, 

během tohoto týdne Vám budou na emaily zaslány údaje ke zřízení přístupu do systému EDOOKIT. Prosíme o provedení prvního přihlášení a zahájení používání systému. Aplikaci je možné používat i v mobilních telefonech.Během II. pololetí chceme začít používat tyto funkce:

 1. systém elektronických omluvenek žáků
 2. předávání zpráv rodičům od učitelů a učitelům od rodičů

Celý systém uvedeme do provozu od školního roku 2018/2019. Zadávání omluvenek je velmi jednoduché. V případě nemoci dítěte zadejte omluvenku již do systému EDOOKIT! Případné nejasnosti Vám rádi pomůžeme vyřešit!  Děkujeme!

 

Přístupový systém do školy

Do školy byl instalován nový přístupový systém, který zajistí zjednodušení vstupu a odchodu žáků a dalších osob do školy a naopak. Všem žákům budou rozdány vstupní karty (čipy), které jim ráno v době od 7:40 hod. do 8:00 hod. umožní vstup do školy a odpoledne odchod ze školy (bude nastaveno pro každého žáka samostatně podle odchodů z družiny). Ráno od 6.00 hod. budou žáci používat zvonek. Individuální odchody žáků se budou řešit po domluvě s ped. pacovníky školy. Za vydání čipu se platí vratná záloha 100,- Kč, která se bude vracet na konci školního roku po odevzdání čipu. Při ztrátě čipu záloha propadá a vydává se nový opět za 100,- Kč.

Během následujících dní se budeme všichni učit používání našeho nového vstupního systému. Věříme, že případné potíže rychle vyřešíme a zařízení bude dobře sloužit!

 

 • Obědy - v případě onemocnění žáka je nutné obratem odhlásit obědy v MŠ (telefonicky do 10.30 hod.). Pouze první den nemoci si rodiče vyzvednout oběd (od 12.00 do 12.30 hod.) v MŠ. Škola obědy nevydává!
 • Karnevalové odpoledne ŠD - 7.2.2018
 • Pololetní prázdniny - budou v pátek 2.2.2018!
 • Vysvědčení za I. pololetí 2017/18 - bude předáno formou výpisu dne 31.1.2018 (pátá vyučovací hodina). Děti budou mít složku! Výpis se nevrací
 • Poplatek za zapůjčení lyží během LV činí 500,- Kč - zaplaťte prosím hotově (ve škole) během měsíce února! Cena LV je 1610,- Kč - zaplaťte prosím převodem!
 • Lyžařský výcvik 2018 
 • Lyžařská škola - informace
 • Poplatky za dopravu na školní akce - od 3.1.2018 je možné platit za dopravu na školní akce v závěru roku 2017. Přesnou částku dětem a rodičům oznámí třídní učitelé. Prosíme o úhradu hotově do 12.1.2018! Děkujeme!
 • V odkazu POPLATKY jsou opět vloženy seznamy tříd - je možné provádět kontrolu uhrazených plateb!!!
 • Vánoční besídka

  V pátek 22. 12. 2017 budou mít děti ve škole besídku. Všichni přinesou jeden dáreček v hodnotě od 40,- do 50,- Kč, který je vhodný pro chlapce i děvče. Vyučování bude ukončeno 4. hodinou. Družina bude normálně!

  Ve škole proběhne ochutnávka vánočního cukroví. Proto prosíme všechny šikovné a ochotné maminky o vzoreček jejich sladkých výtvorů (nejpozději ve čtvrtek 21.12.).                     Moc děkujeme!

 • Vánoční tvoření - pozvánka
 • Dne 11.12.2017 odpadá kroužek POČÍTAČŮ!
 • Vánoce na hradě Šternberk 20.12.2017 - vstupné 130,- Kč. Odjezd v 7.50 hod., návrat kolem 12.00 hod. Všichni žáci si donesou peníze na vstupné!!!
  Jede celá škola!
 • Ředitelské volno - 12.12.2017 - tento den je vypnuta elektřina!
 • Formulář pro uvolňování dětí ze ŠD v jiném čase než je uvedeno na přihlášce ŠD - zde nebo v levém sloupci. Prosíme o jeho používání. Děkujeme!

POZOR!

Dne 21. 11. 2017 jede škola na prohlídku PEVNOSTI POZNÁNÍ v Olomouci. Odjezd v 8.00 hod. od školy, návrat kolem 12.30 hod. Vstupné je 50,- Kč (děti si tuto částku přinesou v úterý ráno do školy). Po návratu děti odejdou domů. Obědy jsou odhlášeny. Družina a všechny kroužky jsou zrušeny. Důvodem tohoto opatření je přerušení dodávky vody v obci. Děkujeme za pochopení!

 •  Mikuláš - přijde do školy 5.12.2017 v 8.00 hod.!
 • Čertovský týden - zábavné vyučování v převleku (od 4.12 do 8.12.2017)
 • Předadventní trhy - 29.11.2017 od 15.00 hod. na fot. hřišti
 • Pohádky z našeho statku - divadelní vystoupení dne 24.11.2017 v 8.00 hod., vstupné 50,- Kč. Děti donesou peníze do školy! Děkujeme!
 • Vánoční hvězda
 • Třídní schůzky - dne 15.11.2017 od 14.00 do 17.00 hod., budou poskytnuty informace o prospěchu a chování žáků. Současně proběhnou ve třídách volby do ŠKOLSKÉ RADY!
 • Podzimní prázdniny - 26. a 27.10.2017.
 • DH Mohelnice - 24.10.2017, odjezd od školy v 7:50 hod., návrat kolem 11:00 hod., nejede 1. ročník, akce je zdarma (platit se bude pouze doprava). NUTNÁ PŘILBA NA KOLO!
 • ŠD - 20.10.2017 - muzeum Mohelnice (autobusem od 13.00 -15.30 hod.)
 • O potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu pro ČPZP si můžete zažádat ve škole! Pouze pro děti do 10 let!!!
 • Oznámení

  Oznamujeme, že prozatím upouštíme od organizovaných odchodů dětí z družiny od 14.00 do 16.00 hod. Důvodem této změny jsou požadavky rodičů.

  V dohledné době se budeme snažit najít přijatelné řešení této situace!  Děkujeme!

  ZŠ Moravičany

 • Oznámení - odchody dětí ze ŠD!!!

 

 • Halloweenský den
 • 24.10.2017, 08:00 - 10:00 DH Mohelnice. Nejede 1. ročník!
  Odjezd autobusem v 7.50 hod.!
  Návrat kolem 10.00 hod.! 
 • Keramika - platba za 1. pololetí je 200,- Kč. Peníze zašlete na účet nebo doneste hotově do konce října. Děkujeme!
 • Předadventní trhy - proběhnou dne 29..11.2017 od 15.00 hod. na fotbalovém hřišti. Zájemci o prodej volejte na číslo 724643073!
 • Vážení rodiče,                                                                                                                        ve škole se vyskytly vši. Žádáme vás o důslednou každodenní kontrolu hlav   vašich dětí.  Další informace zde.

 • Ředitelské volno

  ZŠ Moravičany vyhlašuje na den 29.9.2017 ŘEDITELSKÉ VOLNO.  Tento den bude ŠD v provozu od 6.30 do 15.00 hod. (obědy budou přítomným dětem vydávány v 11.30 hod.).
 • Informace o plavání 2017/2018

  Plavání začíná ve čtvrtek 21.9.2017 v 10.00 hod. Odjezd od školy v 9.30 hod. Návrat asi ve 12.15 hod. Poslední plavání bude  7.12.2017 – celkem 10 lekcí. Přihlášky na plavání a prohlášení je nutné podepsat a poslat do 15.9.2017 do školy!!! Oboje je nutné podepsat! Pokud dítě nebude jezdit, napište do přihlášky slovo „nepřihlašuji“, podepište a pošlete do školy!Cena plavání: 1. roč., 4. roč., 5. roč.  - 550,- Kč, 2. roč., 3. roč  - hrazeno ze státního rozpočtu – rodiče neplatí. Doprava: cena bude záležet na počtu přihlášených dětí. Děti, které nebudou jezdit na plavání mají normální vyučování!

 • od 5.9.2017 do 8.9.2017 bude vyučování všech tříd končit v 11.40 hod.!!!
 • 6.9.2017 - "Péče o zuby" - beseda pro děti (donést vlastní kartáček na zuby)!
 • Družina zahájí provoz dne 5.9.2017, děti musí donést podepsané přihlášky (budou rozdané 4.9.2017)!
 • 6.9.2017 v 16.00 hod. - zahajovací společná TŘÍDNÍ SCHŮZKA
 • Vážení rodiče, kupujete dětem pouze papuče, které nedělají na podlaze barevné čáry. Důvodem  jsou nové podlahy (lino) položené ve škole. Děkujeme!
 

 

Školní rok 2016/2017

Informace:

 

 

 • Děti příští týden obdrží ve škole 2 fotografie (škola + třída). Cena je celkem 10,- Kč. Prosíme o zaslání peněz!
 • Informace o zakončení školního roku 2016/20017

 • Schůzka rodičů předškoláků - dne 15.6.2017 ve 14.30 hod.!
 • Fotografování - v době od 7.6. do 9.6.2017 (podle počasí) - bude upřesněno den předem!
 • MDD - 1.6.2017 - děti si mohou donést uzeninu na opékání!
 • Prosíme o zaplacení dopravy na výlet a DH Mohelnice (HOTOVĚ). Částky mají děti zapsány!
 • Divadelní kroužek (MAŇÁSEK) již v tomto školním roce nebude. Důvodem je pracovní nechopnost p. uč. Kronkové!
 • Školní výlet - 18.5.2017, odjezd v 7.45 hod., návrat kolem 14.30 hod. 15.00 hod.. Jede se na HRAD ŠTERNBERK a do Jiříkova (dřevěné sochy). Vstupné celkem 240,- Kč. prosíme o zaplacení do 17.5.2017 - HOTOVĚ! Po návratu jdou děti domů, družina nebude!
 • DEN MATEK - 17.5.2017 v 16.30 hod. (DM 2017)
 • 11.5.2017 - DH Mohelnice - 4. a 5. roč. 8.00 - 10.00, 1., 2. a 3. roč. 10.00 - 12.00 hod.!
 • Pro žáky školy byla na stránkách založena SCHRÁNKA DŮVĚRY - odkaz je v levém sloupci!
 • Dne 24.4.2017 odpadá kroužek Pc!
 • Divadlo dne 21.4.2017 - platba 40,- Kč - děti donesou v pondělí 24.4.2017!
 • Dne 11.4.2017 se škola bude otevírat v 6.15 hod.!!!
 • Dne 12.4.2017 odpadá kroužek vaření!
 • Dočasná změna tel. čísla školy zrušena - bylo opět nastaveno číslo:

                                           583431313

 • Třídní schůzky - čtvrtek 20.4.2017, 13.00 - 16.30 hod.
 • Velikonoční prázdniny - 13. a 14.4.2017
 • Velikonoční dílna Mohelnice - 11.4.2017, odjezd v 8.30 hod. autobusem, návrat kolem 11.00 hod., jede 3., 4. a 5.ročník!!!
 • Cirkusové vystoupení ve škole - 22.3.2017 v 8.00 hod, vstupné 50,- Kč!
 • Sportovní kroužek dne 14.3.2017 ODPADÁ!!!
 • Lyžařský výcvik 2017

  Výcvik bude zahájen v pondělí 20. 2. 2017 a ukončen v pátek 24. 2. 2017. Lyže pošlete do školy v pátek 18. 2. nebo v pondělí 20. 2. Odjezd v 7.45 hod. od školy (děti budou ve škole nejpozději v 7.35 hod.), návrat kolem 13.00 hod. Děti ráno přijdou oblečené do lyžařského oblečení – více slabších vrstev, kombinéza, atd. Po návratu se přilby (rukavice) mohou nechávat sušit ve škole. Ihned po příjezdu půjdou děti na oběd. Odpoledne doporučujeme odpočinek doma! Lyže, hole a lyžáky si vezou v pondělí na sjezdovku a dovezou si je zpět až v pátek. Lyže, hole, boty, rukavice, přilby a další výbavu podepište nebo jednoznačně označte! Na sjezdovku si vezmou lyžáky v pevné tašce nebo batohu, brýle a náhradní rukavice. Lyžáky si děti doma otestují, musí dobře padnout na nohu! Doporučujeme teplé podkolenky - NE doma pletené! Svačinu i nápoj dostanou děti v restauraci – nic si nemusí nosit! Pozor - sáček na zvracení! Děti, které nejedou na výcvik, přijdou do školy! Během výcviku nebudou ve škole kroužky!

 • Během LV (20.2.- 24.2.2017) nebudou pracovat žádné kroužky!
 • Účastníkům LV doporučujeme po obědě ve škole odpočinek doma!
 • Keramika - z důvodu nemoci odpadá ve dnech 14.2.- 23.2.2017!!!
 • Doprava plavání - platí se 242,- Kč (platba převodem - 1.,2. a 3. ročník)!
 • Družina II. pololetí - platí se 250,- Kč (platba převodem)!
 • Jarní prázdniny - 27.2. až 3.3.2017!
 • Lyžařský výcvik - všichni účastníci donesou do pátku 17.2.2017 do školy kopii průkazu ZP (nebo originál na ofocení) a potvrzení o seřízení lyží nebo prohlášení rodičů o seřízení lyží (platí pouze pro vlastní lyže). Prohlášení bude předáno dětem ve škole! Děkujeme!
 • Pololetní prázdniny - 3.2.2017!
 • Vysvědčení - bude předáno 31.1.2017 během čtvrté vyučovací hodiny! Pololetní prázdniny budou 3.2.2017!
 • Obědy - v případě onemocnění žáka je nutné obratem odhlásit obědy v MŠ. Pouze první den nemoci si rodiče vyzvednout oběd (do 11.00 hod.) v MŠ. Škola obědy nevydává!
 • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU  bude 4. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hod.!
 • Družina bude v následujících dnech chodit častěji ven. Děti budou potřebovat vhodné zimní oblečení (do sněhu). Děkujeme!
 • Dne 30.1.2017 odpadá POČÍTAČOVÝ KROUŽEK!!!
 • Náhradní plavání - úterý 12.1.2017!
 • Foto bazén - v úterý 10.1.2017 se bude na plavání fotografovat. Je možné si objednat 4 fotografie (14x10) za 160,- Kč - nad vodou nebo za 200,- Kč - pod vodou. V případě zájmu napište souhlas do ŽK!!!
 • Lyžařský výcvik ZŠ Moravičany  se bude konat ve dnech 20.2.2017 – 24.2.2017 na sjezdovce Buková hora. Cena  je 1590,- Kč.  Prosíme o zaplacení  převodem na účet číslo: 181838784/0300 do 31.1.2017. Děkujeme!

 • Dnes (5.1.2017) odpadá TANEČNÍ KROUŽEK!!!
 • 23.12.2016 - 2.1.2017 - PRÁZDNINY!!! Vyučování začíná v úterý 3. ledna 2017!
 • 22.12.2016 - ředitelské volno
 • Ve středu 21. 12. 2016 budou mít děti ve škole besídku. Všichni přinesou jeden dáreček v hodnotě od 40,- do 50,- Kč, který je vhodný pro chlapce i děvče. Vyučování bude ukončeno 4. hodinou. Družina bude normálně!

  Ve škole proběhne ochutnávka vánočního cukroví. Proto prosíme všechny šikovné a ochotné maminky o vzoreček jejich sladkých výtvorů. Moc děkujeme!

 • 14.12.2016 - Advent - Náměšť na Hané (zámek) - odjezd autobusem v 8.00 hod., návrat do 12.00 hod., cena - vstupné 80,- a doprava, prosíme o zaslání peněz na vstupné!
 • 5.12.2016 přijde do školy Mikuláš, děti si připraví básničku nebo písničku!
 • 5.12.2016 - Vánoční hvězda - budou vydány zakoupené květiny, prosíme o doplacení neuhrazených částek!
 • Barborky - v pátek 2.12.2016 bude procházet obcí skupinka žáků ze základní školy a připomínat tento zvyk na různých místech
 • 1.12.2016 - nebude plavání (přesunuto na konec ledna), vyučování podle rozvrhu!!!
 • Čertovský týden (28.11.- 2.12. 2016) - děti si připomenou známé adventní postavičky a budou ve výuce řešit zajímavé a netradiční úkoly, mohou mít čertovské převlečení.
 • Kouzlo adventu - 4. a 5. ročník (21.11.2016, 8.00-9.30 hod., Mohelnice), jede se autobusem, návrat kolem 11.00 hod.!
 • Charitativní prodej květin - VÁNOČNÍ HVĚZDA:

osloveni_hvezda_2016.doc

hvezda_2016_plakat_A2_nahled.pdf

Další informace na třídní schůzce!

 • Prosíme o úhradu nedoplatků za dopravu, stále mnoho dětí nedoneslo peníze!
 • Divadlo ve škole - 3.11.2016 v 8.00 hod. (Bajky pana Ezopa),cena 40,- Kč - prosíme o zaplacení!
 • Třídní schůzky - 15.11.2016, 13.00 - 17.00 hod. - informace o prospěchu a chování dětí
 • Ředitelské volno - 18.11.2016
 • Doprava DH Mohelnice 26,- Kč!
 • Podzimní prázdniny - 26.-27.10.2016
 • Předadventní trhy 2016
 • POZOR!!!   Sokolovna již opravena. Sportík 18.10.2016 BUDE!!!
 • Plavání - od 20.10.2016 do 12.1.2017, odjezd v 9.40 hod., návrat ve 12.15 hod. jede 1., 2. a 3. ročník, cena 1. ročník 550,- Kč a doprava, ostatní platí jen dopravu. Peníze zatím neposílat!
 • Sportík - Vedení DDM Mohelnice prosí o doplacení poplatku za kroužek a dodání přihlášek dne 18.10.2016 ve 14.30 hod ve škole. Opětovné zahájení práce kroužku bude oznámeno!
 • DH Mohelnice - 13.10.2016 - v 8.00 jede 1. a 2. ročník, návrat kolem 10.00 hod., v 10.00 hod. jede 3.,4. a 5. ročník, návrat kolem 12.00 hod., platí se pouze doprava, peníze zatím neposílat!
 • Sportovní kroužek (upřesnění) - kroužek bude začínat ve 14.30 hod., cvičitelka si děti vyzvedne ve škole a do 16.00 hod. se vrátí do školy. Na informačním lístku je napsán začátek ve 13.45 hod. JE TO ŠPATNĚ!!! Po domluvě s cvičitelkou mohou děti odcházet přímo z tělocvičny. Podle posledních informací bude tělocvična přístupná až od 18.10.2016 - provádí se tam opravy. Zatím budou děti chodit na hřiště!!! Podrobné informace ve škole nebo u cvičitelky- tel.: 776217081.
 • Od pondělí 3.10.2016 začínají pracovat školní kroužky!!!
 • 30.9.2016 - Dravci, beseda Mohelnice, cena 50,- (většina dětí má zaplaceno z minulého školního roku), doprava 20,- , čas 9.30 -12.00 hod.
 • Muzeum Šumperk 2.9.2016 - platba:

         1.-3- ročník.............94,- Kč

         4.-5. ročník.............74,- Kč

         Prosíme o zaplacení!

        Školní rok 2016-17 info pro rodiče - leták

            Školní rok 2016-17 - prezentace

 • 2.9.2016 - MUZEUM Šumperk - 4. a 5. ročník jede vlakem v 7.54 hod. (sraz u školy v 7.256 hod.), návrat vlakem v 11.10 hod., 1., 2. a 3. ročník jede autobusem v 9.00 hod., návrat ve 12.00 hod., vstupné je 50,- Kč na žáka. Peníze zatím nenosit!
 • Nový školní rok bude zahájen dne 1.9.2016 v 8.00 hod.!
 • Děti si první den donesou aktovky na učebnice!!!
 • 2.9.2016 - MUZEUM Šumperk - podrobnosti budou oznámeny!
 • Družina začíná v pátek 2.9.2016. Tento den bude pouze do 15.00 hod. Děti si vyzvednou v družině přihlášky, které donesou obratem  podepsané! Družina bude mít od školního roku 2016/2017 provoz do 16.00 hod.!
 • Ve dnech 2.,9., a 23.9. bude družina začínat v 6.15!!!
 • Družina má dvě oddělení:    

             1. oddělení  - 1. a 2. ročník                            2. oddělení  - 3., 4. a 5. ročník.

 • Dne 7.9.2016 v 16.00 hod. proběhne společná zahajovací třídní schůzka rodičů žáků naší školy. Budou poskytnuty informace o školním roce 2016/2017 - kroužky, poplatky, plán akcí, družina atd.
 • 30.9.2016 - Dravci, beseda Mohelnice, cena 50,-, doprava 20,- , čas 9.30 -12.00 hod.
 • Na základě oslovení MŠMT k zajištění bezpečnosti na školách žádáme rodiče o dodržování následujícího opatření: Rodiče děti doprovází pouze ke vchodu do školy - do šatny a tříd vstupují děti samostatně. Toto opatření je nutné vzhledem k zamykání školy, zajištění bezpečnosti všech žáků a k posílení rozvoje samostatnosti dětí. Toto opatření je součástí ustanovení ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZŠ Moravičany. Děkujeme za spolupráci!
 • Škola je odemčena pouze v době od 7.40 hod. do 8.00 hod., v jinou dobu je nutné zvonit!
 • Provoz školy je od 6.00 hod do 16.00 hod.
 • Přihlášky na kroužky budou zaslány v týdnu od 5.9.2016. Kroužky zahájí práci od měsíce října!

 

 

Nenech to být -  schránka důvěry 

Školní účet - platby převodem

181838784/0300

www.proskoly.cz

Proskoly.cz info pro rodiče

Rozvrh hodin

K nahlédnutí na EdooKitu

 

Kroužky 

Rozvrh kroužků 2021-22

Výroční zprávy

Výr. zpráva 2013-2014

Výr. zpráva 2014-2015.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2014-15.pdf

Výr. zpráva 2015-2016.doc

Výroční zpráva o poskytování informací 2015-16.doc

Výr. zpráva 2016-2017.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2016-17.pdf

Výr. zpráva 2017-2018.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2017-18.pdf

Výroční zpráva 2018-2019 .pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2018-19.pdf

Výr. zpráva 2019-2020.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2019-20.pdf

Organ. šk. roku 

Organizace_skolniho_roku_2021_2022

TEAMS

Návod na přihlášení do Teams

Návod-Teams

 

Školní projekt

"Sport nás baví"

Sazka Olympijský víceboj

 

 

Předpověď počasí: