Základní škola Moravičany, okres Šumperk

IMG_20201026_130904.jpg

 

O naší škole

ZŠ Moravičany je vesnická škola „rodinného typu“ – navzájem se znají děti, rodiče, pracovníci školy. Rodiče mají kdykoli možnost navštívit školu, o všech činnostech jsou včas a dostatečně informováni. Od školního roku 2023/2024 má naše škola 6 tříd a 3 oddělení družiny. Ve škole pracuje 6 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 1 asistentka pedagoga a 1 školní asistentka.

Školní areál leží nedaleko středu obce. V okolí školy se rozkládá oplocená školní zahrada a dětské hřiště s houpačkami, průlezkami, lanovou dráhou a pískovištěm.
K budově školy z roku 1965 přiléhá přístavba školní jídelny – výdejny a školní družiny.
Škola má k dispozici pět učeben,  tři družiny, výtvarnou učebnu, školní jídelnu, školní zahradu a dětské hřiště. K dispozici je také tělocvična místní TJ a nové hřiště s umělým povrchem.

Škola má  zřízenu ve všech prostorách počítačovou síť a používá interaktivní tabule. Ve výuce se v hojné míře využívají názorné a moderní didaktické pomůcky. Většina žáků využívá služeb školní jídelny a navštěvuje školní družinu. Škola má v nabídce celou řadu kroužků, které mohou děti navštěvovat.

Rodiče žáků projevují velký zájem o to, co škola nabízí jejich dětem navíc – kroužky pořádané školou i jinými subjekty, návštěvy divadelních představení, koncertů a vzdělávacích pořadů, vystupování na veřejnosti, výlety a exkurze....

 

Výborná je spolupráce se zřizovatelem školy – OÚ Moravičany. Tato spolupráce je velmi důležitá pro bezproblémovému fungování života školy a její další rozvoj. V  roce 2014 byly opraveny všechny podlahy v učebnách, byla opravena výdejna stravy ve škole, byly provedeny nátěry a malby ve třídách a opravy topení. V roce 2015 byla provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení školy a zřízena další herna pro ŠD. V roce 2016 byla opravena elektroinstalace v celé budově, nainstalováno nové osvětlení a vymalována celá škola. V roce 2017 byly položeny nové podlahy v chodbách a schodištích, zrušeny staré obklady stěn a opravené stěny a vymalováno. V roce 2019 byla otevřena další nová učebna. V budoucnu je naplánována celá řada dalších oprav pro zlepšení prostředí ve škole.

 

 

 

Zápis 2023/24

Zápis pro školní rok 2023-24 - seznam přijatých

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 

EDOOKIT

Rodičovský portál - návod

Přidání Edookitu na plochu - návod

Nová verze přihlašování do Edookitu

Projekty

OP VVV - Šablony 1

Šablony 1 -plakát

OP VVV - Šablony 2

OP VVV - Šablony 3

IVOK

Šablony I OPJAK

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

NPO-DIGITALIZUJEME-ŠKOLU

Cíl 172 – distanční výuka

Cíl 173 – prevence digitální propasti

Cíl 174 – digitální učební pomůcky

NextGenerationEU.png

Školní řád

Školní řád

ŠŘ dodatek č.1 - mobilní telefony

ŠŘ dodatek č.2 - distanční vzdělávání

Provozní řád

Provozní řád

ŠVP

ŠVP 1.9.2013

Aktualizace ŠVP

Dodatek k ŠVP ZV č. 1  

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 4

Dodatek k ŠVP ZV č. 5

Dodatek k ŠVP ZV č. 6

Dodatek k ŠVP ZV č. 7

Pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační_řád

Řád ŠD

Družina

Řád ŠJ

Jídelna.doc

Žádosti, přihlášky

ŠD - přihláška.doc

Žádost o uvolnění z vyučování

Źádost_o uvolnénÍ_ze školnÍ družiny

Žádost o vyšetření_SPC_Mohelnice

Stížnosti

Formulář-stižnosti.docx

Zápis o podání stížnosti.docx

Směrnice

Postup při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování.docx

Směrnice k poskytování informací č.doc

Prevence_rizikového_chování.doc

Prevence_šikany.doc

Soc_patologické_jevy.doc

Postup při vyšetřování šikanování.docx

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2020-24.docx

 

Školní rezevační systém - vstup 

Nenech to být -  schránka důvěry 

Školní účet - platby ŠD převodem

181838784/0300

www.proskoly.cz

Proskoly.cz info pro rodiče

Rozvrh hodin

K nahlédnutí na EdooKitu

Kroužky, školní akce

Rozvrh kroužků 23-24 nový

 

Výroční zprávy

Výr. zpráva 2013-2014

Výr. zpráva 2014-2015.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2014-15.pdf

Výr. zpráva 2015-2016.doc

Výroční zpráva o poskytování informací 2015-16.doc

Výr. zpráva 2016-2017.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2016-17.pdf

Výr. zpráva 2017-2018.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2017-18.pdf

Výroční zpráva 2018-2019 .pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2018-19.pdf

Výr. zpráva 2019-2020.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2019-20.pdf

Výr. zpráva 2020-2021.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2020-21.pdf

Výr. zpráva 2021-2022.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací 2021-22.pdf

Organ. šk. roku 

Organizace_skolniho_roku_2022_2023.pdf

TEAMS

Návod na přihlášení do Teams

Návod-Teams

 

Školní projekt

"Sport nás baví"

Sazka Olympijský víceboj

 

 

Předpověď počasí: